Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Phóng viên

Tóm tắt


Từ ngày 20/01/2014, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định thro nhóm, loại khoáng sản, bằng tỷ lệ phần trăm giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác và dao động từ 1 - 5%.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756